VAR VI ARBETAR

Vi arbetar för barnen där vägen tar slut 

Var vi arbetar

VGF stödjer tre byar som ligger på sluttningarna av berget Ketumbeine i norra Tanzania. Byarna heter Olchoronyokie, Elang´atadapash och Sokon. 


Varje by har ca 4000 innevånare och en grundskola med ca 500 elever. 


På toppen av berget Ketumbeine finns ett skogsreservat med vattenkällor som förser byarna och området runt berget med vatten året runt.I området där vi arbetar bor i huvudsak massajer som vanligtvis lever av jordbruk och boskapsskötsel. Massajer är ett nomadfolk som flyttar med sin boskap och många gamla traditioner lever fortfarande kvar. Flertalet av innevånarna i Ketumbeine är dock bofasta och har lärt sig att bruka jorden, men en del flyttar fortfarande med sin boskap och bor bara delar av året i Ketumbeine. De talar sitt eget språk kimassaj och många av dem kan inte tala Tanzanias officiella språk swahili. Barnen talar kimassaj när de växer upp och det är först i skolan de lär sig swahili. Föräldrarna försöker hålla sina barn hemma för att hjälpa till att vakta boskapen, så det är en utmaning för myndigheterna att följa upp att barnen registreras och kommer till skolan.