Svenska

Säkra ett barns framtid

Utbildning och en hållbar närmiljö skapar hopp för framtiden

Villages Going Forward, VGF, är en ideell förening som är verksam bland massajer i norra Tanzania. Vi stödjer utbildning av barn och ungdomar och arbetar med miljövård i närområdet. 

Vår verksamhet


VGF arbetar för barnens rätt till utbildning och för en bättre närmiljö.


Vi arbetar långsiktigt och vill att alla ska känna sig delaktiga.


En kort film om VGF:s arbete i Ketumbeine

Stöd oss

Var med stöd VGF:s arbete. När du stödjer oss kommer dina pengar fram, VGF är en liten förening med små omkostnader.