VAD VI GÖR

VGF arbetar för tillväxt i tre byar runt Ketumbeine i norra Tanzania

Elevstöd

Med hjälp från privatpersoner och företag sponsrar VGF elever från byarna i Ketumbeine och ger dem möjlighet att läsa vidare på Secondary School. 


När eleverna avslutar sjunde året i grundskolan har de möjlighet till fortsatta studier i statliga Secondary School. Eleverna läser på internatskolor. VGF hjälper dem med den utrustning de behöver och kostnaden för att resa till skolan.


I samråd med byledningen väljer vi de elever som bäst behöver hjälp. I år sponsrar vi ett 50-tal elever som läser Secondary School.Byggnationer 

VGF är verksam i tre byar i Ketumbenine. Vårt stöd riktas främst till skolorna. I Tanzania förser staten grundskolor med lärare, men den lokala byn måste bistå med skollokaler och bostad åt lärarna. VGF hjälper med byggnationerna.


När VGF sponsrar ett projekt är det viktigt att byborna är delaktiga. Vi diskuterar med byledningen om vad som är mest akut och bidrar med hjälp till större delen av kostnaderna.


Vi försöker också hålla kontakt med andra hjälporganisationer i området för att samordna vårt stöd.Lärarstöd

Byarna kring Kitumbeine är svårtillgängliga, vilket gör det svårt för staten att få tag i engagerade lärare till skolorna. Det medförde att endast ett fåtal elever fick godkänd examen. Vi började därför stötta grundskolorna med hjälplärare. I dagsläget stöttar vi tre skolor med hjälplärare från området. Det har medverkat till att fler elever fått godkänd examen och kan läsa vidare.


Vi ser att hjälplärarnas engagemang och förståelse för lokalbefolkningen är en tillgång för undervisningen. När skolbarnen möter ungdomar från närliggande byar som fått utbildning motiverar det dem ytterligare att läsa vidare. Vi planerar i framtiden även att hjälpa till med att vidareutbilda lärare som är villiga att stanna i området.

Miljövård

VGF har startat upp tre mindre trädplanteringar i Ketumbeine vid varje skola vi stödjer. Skövling av skog är ett stort problem i hela Tanzania och därför vill vi att barnen ska lära sig att ta hand om plantorna och ta med dem hem till sin boma (massajernas inhägnade område för hydda och boskap) och sköta om dem. Skolan och byledningen sköter planteringarna, vi stödjer med verktyg, material och frön. Vi har också köpt trädplantor för att påskynda tillväxten av träd i skolområdet.


Vi planerar även att hålla kurser i miljövård tillsammans med byborna.

Vad vi har uppnått de senaste 10 åren

Elevstöd

  • Förmedlat elevstöd till 36 elever som har tagit studenten

  • Pågående stöd till 51 elever som läser på Secondary School


Hjälplärare

  • Sedan 2015 stöttat med hjälplärare i grundskolorna där vi arbetar

Skolbyggnader

  • Medfinansierat fyra skolbyggnader, tre lärarbostad och ett kök

Trädplantering

  • Hjälpt Olchoronyokie att driva en trädplantering

  • Startat en trädplantering vid skolan i Sokon

  • Köpt trädplantor och planterat i skolområdet vid båda skolorna