VAR ARBETAR VI

VAR ARBETAR VI

VGF sponsrar två byar som ligger på sluttningarna av berget Ketumbeine i norra Tanzania. Byarna heter Olchoronyokie och Sokon. Byborna är massajer som lever av jordbruk och boskapsskötsel.


Olchoronyokie har ca 3000 innevånare och en grundskola med 400 elever. I Sokon bor ca 3000 innevånare och de har en nystartad skola. I skolan undervisar de förskola och grundskola, totalt 600 elever. I år tar de första eleverna examen på skolan i Sokon.VGF har varit med och stöttat båda skolorna.


Toppen av Ketumbeine är ett skogsreservat och där finns vattenkällor som förser byarna och området runt berget med vatten året runt.


Villages Going Forward

copyright © All Rights Reserved

Senast  uppdaterad 2020-07-29