Våra medarbetare

VGF STYRELSE I TANZANIA

Erik Winberg

Ordförande. Är uppvuxen i Tanzania och har bott större delen av sitt liv i där. Han arbetat i flera olika områden i Tanzania

Emmanuel Urassa

Kassör. Ansvarig för större inköp
och utbetalningar
. Emmanuel är egenföretagare

i Arusha.

Julius och
Mama Gifti Mollel

Ansvarar för eleverna som får stöd via VGF. De köper bl a in skolutrustning och ser till att den kommer fram till eleverna. De talar också det lokala språket och får därför god kontakt med barnen och deras föräldrar.


Ezekiel Kokan

Vice ordförande. Fungerar som rådgivare. Ezekiel var tidigare ordförande i byn Olchoronyokie  och känner människorna i området.


Carl Winberg

Vice kassör.

Jane Laizer
Sekreterare
. Arbetar som lärare i en av grannbyarna i Ketumbeine. Hon är uppvuxen i området och känner barnen och deras föräldrar.

VGF STYRELSE I SVERIGE

Karl-Axel Karlsson
Ordförande

Bor i Örebro och har besökt Tanzania vid ett flertal tillfällen.


Johanna Glimmerbeck
Ledamot

Bor i Kumla och har besökt Tanzania.


Emil Lundkvist
Vice ordförande

Bor i Japan för tillfället och har bott flera år i Tanzania.

Donald Fjällrud
Ledamot

Bor i Fjugesta och har besökt Tanzania vid ett flertal tillfällen.


Carl Winberg
Sekreterare

Bor i Glanshammar. Har bott större delen av sin uppväxt i Östafrika och har arbetat i flera afrikanska länder.


Mikael Nyman 
Ledamot

Bor i Stenstorp. Har bott större delen av sin uppväxt i Tanzania och har arbetat i flera afrikanska länder med katastrofhjälp.

Anneli Winberg

Kassör

Bor i Hjo. Har bott och arbetat i Tanzania och engagerat sig i hjälpprojekt.

Per Halldin, Ledamot

Bor i Kumla och är egenföretagare. Har besökt Tanzania