Våra medarbetare

VGF STYRELSE I TANZANIA

Erik Winberg

Ordförande

Emmanuel Urassa

Kassör. Ansvarig för större inköp
och utbetalningar
. Emmanuel är egenföretagare

i Arusha.

Julius och
Janet Mollel

Ansvarar för eleverna som läser vidare som får stöd via VGF. De handlar skolutrustning och ser till att det kommer fram till eleverna. De talar också det lokala språket och får därför god kontakt med barnen och deras föräldrar.


Ezekiel Kokan

Vice ordförande. Fungerar som rådgivare. Ezekiel var tidigare ordförande i byn Olchoronyokie  och känner människorna i området.


Carl Winberg

Vice kassör.

Jane Laizer
Sekreterare
. Jane jobbar som lärare i en av grannbyarna i Ketumbeine. Hon är uppvuxen i området och känner barnen och deras föräldrar.

VGF STYRELSE I SVERIGE

Erik Winberg
Vice ordförande.
Är uppvuxen i Tanzania och har bott större delen av sitt liv i där. Han arbetat i olika områden i Tanzania. 

Carl Winberg
Sekreterare.

Bor i Glanshammar. Han har bott större delen av sin uppväxt i Östafrika och har arbetat i flera afrikanska länder.


Karl-Axel Karlsson
Ordförande.

Bor i Örebro och har besökt Tanzania vid ett flertal tillfällen.


Donald Fjällrud
Suppleant.

Bor i Fjugesta och har besökt Tanzania vid ett flertal tillfällen.


Anneli Winberg,

Kassör.

Har bott en stor del av sitt liv i Tanzania och engagerat sig i hjälpprojekt.

Mikael Nyman, Suppleant.

Bor i Stenstorp. Han har bott större delen av sin uppväxt i Tanzania. Han har arbetat i flera afrikanska länder, bland annat för MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) med katastrofhjälp.

Per Halldin, Suppleant.

Bor i Kumla och är egenföretagare.