TRÄDPLANTERING

TRÄDPLANTERING

VGF har startat upp två stycken trädplanteringar i Ketumbeine. En vid skolan i Olchoronyokie och en vid skolan i Sokon. Skövling av skog är ett stort problem i hela Tanzania och därför vill vi att barnen ska lära sig att ta hand om plantorna och ta med dem hem till sin boma (massajernas inhägnade område för hydda och boskap) och sköta om dem. Skolan och byledningen sköter planteringarna, vi stödjer med verktyg, material och frön.

Vi har också köpt trädplantor för att påskynda tillväxten av träd i skolområdet.


Skolbarnen i Olchoronyokie i skuggan av träden VGF planterat.


Trädplantering i Sokon

Villages Going Forward

copyright © All Rights Reserved

Senast  uppdaterad 2020-07-29