OM OSS

Vi är Villages Going Foward

VGF är en ideell förening och är verksam bland massajer på berget Ketumbeine i norra Tanzania. Vi stödjer utbildning av barn och ungdomar från tre byar och arbetar även med naturvård i närområdet. VGF började arbeta i området år 2000 och är registerad som ett NGO (Non Government Organization) i Tanzania 

Vår vision


Tillväxt, utbildning och en hållbar närmiljö för byarna i Ketumbeine.


Vår mission

Att ge barnen i Ketumbeine möjlighet att gå i skola för att kunna skapa sig en bättre framtid.


Att på ett hållbart sätt få avverkningen av regnskogen att upphöra. Utbildning för en hållbar miljö.

Våra företagspartners

VI SOM ARBETAR MED VGF

Vårt team
i Tanzania

VGF team i Tanzania ansvarar för alla skolelever som får stöd genom VGF.  De sköter kontakten med föräldrarna och med de lokala myndigheterna


Vårt team
i Sverige 

VGF team i Sverige ansvarar för det administrativa arbetet. Vi besöker också skolorna med jämna mellanrum och säkerställer att hjälpen fungerar.