STYRELSE
Kalle
B0045346
B0047622
B0036982

STYRELSE

Ordförande Karl-Axel Karlsson bor i Örebro och har besökt Tanzania vid ett flertal tillfällen.

 

Vice Ordförande Erik Winberg är uppvuxen i Tanzania och har bott större delen av sitt liv i där. Han arbetat i olika områden i Tanzania. Idag arbetar han i Serengeti nationalpark för Frankfurt Zoological Society.

 

Kassör Per Halldin bor i Kumla och är egenföretagare.

 

Sekreterare Carl Winberg bor i Glanshammar. Han har bott större delen av sin uppväxt i Östafrika och har arbetat i flera afrikanska länder.

 

Suppleant Donald Fjällrud bor i Fjugesta och har besökt Tanzania vid ett flertal tillfällen.

 

Suppleant Mikael Nyman bor i Stenstorp. Han har bott större delen av sin uppväxt i Tanzania. Han har arbetat i flera afrikanska länder, bland annat för MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) med katastrofhjälp.

Villages Going Forward

copyright © All Rights Reserved

Senast  uppdaterad 2019-11-17