OM OSS

OM OSS

En stor del av hjälpverksamheten i Tanzania riktar sig till lättillgängliga områden nära städer. Vi har besökt många byar på landsbygden som behöver hjälp, men de ligger för långt bort från städerna för att hjälporganisationer ska upptäcka deras behov. Vi vill försöka hjälpa några av dessa byar.


År 2000 bildades VGF för att kunna hjälpa ensligt belägna byar i Tanzania. Vi kom vi i kontakt med Olchoronyokie. Byn hade precis bildats och behövde bl. a hjälp med att starta en grundskola och få tillgång till vatten. Vägen till Olchoronyokie var också dålig och transporterna till byn var svåra. Byborna var taggade och vi försökte ge dem motivation att fortsätta sitt arbete.


VGF strävar alltid att få byborna engagerade. De ska känna sig delaktiga i projekten vi gör tillsammans. De påbörjar projekteten och sedan skjuter vi till bidrag så att de kan avsluta inom rimlig tid.


Vi har kontakt också med andra organisationer som arbetar i området, så att vi kan samordna våra insatser.


Vi har sett hur naturområden på andra håll i landet förstörts av skövling. Därför vill vi jobba med att informera om hur viktigt det är att sköta sina närområden. Byarna på sluttningen och området runt Ketumbeine har tillgång till vatten från vattenkällor på toppen av berget.  Träden i skogsreservatet på toppen skyddar vattenkällorna och vi måste bevara dem. Avverkning av träden på toppen och på sluttningarna skulle påverka klimatet i hela området.


Erik diskuterar bygget av lärarbostad med Jane, lärare i Olchoronyokie.


Carl hälsar på skolbarnen i Sokon


Villages Going Forward

copyright © All Rights Reserved

Senast  uppdaterad 2020-07-29