ELEVSTÖD

ELEVSTÖD

Med hjälp från olika privatpersoner och företag sponsrar VGF elever från byn Olchoronyokie och gett dem möjlighet att läsa vidare på Secondary School. Fram till idag har vi sponsrat 24 elever som har avslutat fjärde aret.


När eleverna avslutar sjunde året i grundskolan har de ett antagningsprov till fortsatta studier i statliga Secondary School. Det är internatskolor och eleven tilldelas vilken skola de ska gå på av staten.


I samråd med byledningen väljer vi de eleverna som bäst behöver hjälp. I år sponsrar vi 44 elever i första till fjärde  klass i Secondary School, en elev som tidigare jobbat som hjälplärare och som nu läser upp sina betyg på secondary school för att sedan kunna läsa  lärare samt en lärare som vidareutbildar sig


 


Åtta av de elever som vi sponsrar som  i år börjat första klass i secondary school

Machange och Eliakimu besöker eleverna vi sponsrar för att ta se hur de hur de har det och vilka behov de har. Här besöker han Neema Meure i Ketumbeine.

Här lastar eleverna sina saker på pickupen. Machange skjutsar dem sedan till skolan

Apapaa har under flera år arbetat som hjälplärare i Sokon, men nu har han påbörjat sina lärarstudier.

Villages Going Forward

copyright © All Rights Reserved

Senast  uppdaterad 2019-11-17