ELEVSTÖD
Sponsrade skolelever
Skolelever
Neema Meure
Ngamaa
Elev BRL
Genomgång med elever
Elev 1
Elev 1-3
Elev 1-2
Naini

ELEVSTÖD

Med hjälp från olika privatpersoner och företag sponsrar VGF elever från byn Olchoronyokie och gett dem möjlighet att läsa vidare på Secondary School. Fram till idag har vi sponsrat 29 elever som har avslutat fjärde aret.


När eleverna avslutar sjunde året i grundskolan har de ett antagningsprov till fortsatta studier i statliga Secondary School. Det är internatskolor och eleven tilldelas vilken skola de ska gå på av staten.


I samråd med byledningen väljer vi de eleverna som bäst behöver hjälp. I år sponsrar vi 46 elever i första till fjärde  klass i Secondary School, en elev som tidigare jobbat som hjälplärare och som nu läser upp sina betyg på secondary school för att sedan kunna läsa  lärare samt en lärare som vidareutbildar sig


Efter att eleverna läst fyra år på Secondary School gör de ett antagningsprov för fortsatta studier. De kan då bli antagna att läsa vidar ytterligare två år på secondary school med olika inriktningar och eventuellt kvalificera sig till universitetsstudier. I år har två elever som gick ut fjärde året i fjol blivit antagna  att läsa vidare ett femte och sjätte år. De är de första eleverna vi sponsrat som kvalificerat sig för forta studier efter fjärde året.


 


Juliius förklarar igenom elevstödet med elever och föräldrar

Julius går igenom en lista på skolmaterial som eleven får med sig till skolan

Emmanuel möter Steven, en elev som läser på en privat skola

En utav eleverna tar emot sina saker inför skolstart

Villages Going Forward

copyright © All Rights Reserved

Senast  uppdaterad 2020-07-29