BYUTVECKLING

Bygget av nya lärarbostäder i Sokon har påbörjats

Elever i de nya lokalerna i Sokon


Lilian  jobbar som hjälplärare i Sokon

Byggprojekt

VGF sponsrar två byar i Ketumbeine. Främst riktar vi vårt stöd till skolorna i byarna. I Tanzania förser staten grundskolor med lärare, men den lokala byn måste bistå med skollokaler och bostad åt lärarna.


När VGF sponsrar ett projekt strävar vi efter att byborna blir engagerade. Vi bidrar med en del av kostnaderna, men byborna måste vara delaktiga. Vi diskuterar med byledningen vad som är mest akut. Vi försöker också hålla kontakt med andra hjälporganisationer i området för att samordna vårt stöd.


Skolan i Sokon undervisar barn från förskola till sjätte. VGF har varit med och sponsrat bygget av både skollokaler och lärarbostad. Skolan har idag har 5 klassrum, som  delas av ca 500 elever. En ny  skolbyggnad med två klassrum och lärarrum i anslutning slutfödes i början av 2018. Det nya klassrummen med tillhörande lärarum gjorde det möjligt att registrera skolan. Skolan behöver fler lärare, men eftersom det idag råder brist på boende för lärare har skolan idag endast fyra lärare. Bygget av en ny lärarbostad startades juli i år.


I Olchoronyokie färdigställdes en ny lärarbostad under 2016.  Skolan har åtta lärare  som undervisar första till sjunde klass, totalt ca 400 elever. Lärarbostaden  gjorde det möjligt att anställa fler lärare.


Vi är i kontakt med byledningen om aktuella behov. Förutom skolbyggnader har VGF även sponsrat med slang och material till att förse byarna med vatten.

Lärarstöd

Byarna kring Kitumbeine är svårtillgängliga, vilket gör det svårt för staten att få tag i engagerade lärare till skolorna. Detta har medfört lärarbrist. Därför bestämde vi att stötta tidigare elever som läst på Secondary School. De hjälper till med undervisningen och idag sponsrar vi sex hjälplärare på skolan i Olchoronoyokie och sex hjälplärare på skolan i Sokon. Deras arbetsuppgifter bestäms av ordinarie lärare.


Vi ser att hjälplärarnas engagemang och förståelse för lokalbefolkningen är en tillgång till undervisningen. När skolbarnen möter ungdomar från hembyn som fått utbildning motiverar det dem ytterligare att läsa vidare. Vi planerar i framtiden även att hjälpa till med att vidareutbilda lärare som är villiga att stanna i området.

Villages Going Forward

copyright © All Rights Reserved

Senast  uppdaterad 2019-11-17