BYUTVECKLING

Skola i Sokon. VGF har bidragit med byggmaterial och medel till samtliga byggnader i Sokon

Vägen upp till byarna försvårar arbetet och ökar kostnaderna vid byggnation

Skolelever vid undervisning i Olchoronoyokie

En av hjälplärarna undervisar i Sokon

Byggprojekt

VGF sponsrar två byar i Ketumbeine. Främst riktar vi vårt stöd till skolorna i byarna. I Tanzania förser staten grundskolor med lärare, men den lokala byn måste bistå med skollokaler och bostad åt lärarna.


När VGF sponsrar ett projekt strävar vi efter att byborna blir engagerade. Vi bidrar med en del av kostnaderna, men byborna måste vara delaktiga. Vi diskuterar med byledningen vad som är mest akut. Vi försöker också hålla kontakt med andra hjälporganisationer i området för att samordna vårt stöd.


Skolan i Sokon undervisar barn från förskola till sjunde klass. I år kommer de första eleverna ta examen på skolan i Sokon. VGF har varit med och sponsrat bygget av både skollokaler och lärarbostad. Skolan har idag har fem klassrum, som  delas av ca 600 elever. Sokon har fått ytterligare hjälp och planerar att bygga en till byggnad med tre klassrum under pret. Tidigare skolbyggnader som VGF varit med och sponsrat gjorde det möjligt att registrera skolan för ett par år sedan. Skolan behöver fler lärare, men eftersom det idag råder brist på boende för lärare har skolan idag endast fyra lärare. Bygget av en ny lärarbostad startades juli i år.


I Olchoronyokie finns en grundskola med två skolbyggnader och två lärarbostäder.VGF har bidragit till samtliga byggnader.  Skolan har åtta lärare  som undervisar första till sjunde klass, totalt ca 400 elever. 


Vi är i kontakt med byledningen om aktuella behov. Förutom skolbyggnader har VGF även sponsrat med slang och material till att förse byarna med vatten.

Lärarstöd

Byarna kring Kitumbeine är svårtillgängliga, vilket gör det svårt för staten att få tag i engagerade lärare till skolorna. Detta har medfört lärarbrist. Därför bestämde vi att stötta tidigare elever som läst på Secondary School. De hjälper till med undervisningen och idag sponsrar vi sex hjälplärare på skolan i Olchoronoyokie och sex hjälplärare på skolan i Sokon. Deras arbetsuppgifter bestäms av ordinarie lärare.


Vi ser att hjälplärarnas engagemang och förståelse för lokalbefolkningen är en tillgång till undervisningen. När skolbarnen möter ungdomar från hembyn som fått utbildning motiverar det dem ytterligare att läsa vidare. Vi planerar i framtiden även att hjälpa till med att vidareutbilda lärare som är villiga att stanna i området.

Villages Going Forward

copyright © All Rights Reserved

Senast  uppdaterad 2020-07-29